قیمت گذاری

ادپالس یک سیستم نمایش اگهی بر اساس روش CPC است . (cost per click)
یعنی در ادپالس شما فقط زمانی هزینه می پردازید که یک کاربر واقعی غیر تکراری روی آگهی های شما کلیک کرده باشد. شیوه محاسبه قیمت ها روش bidding pricing یاهمان مناقصه ای می باشد .

ما در ادپالس به کیفیت آگهی ها و ناشران بسیار اهمیت می دهیم . هسته ی سنجش کمپین ها و نمایش آگهی های ادپالس ، یک نرم افزار بسیار پیچیده و دقیق است که ۱۰ معیارمهم و اساسی از کمپین های تبلیغاتی و وضعیت سیستم را در هر لحظه برای هر کمپین بررسی کرده و طبق فرمول های متفاوت ، امتیاز هر آگهی را در آن ثانیه مشخص میکند ( AD Score )

قیمت کلیک ها ثابت نیستند. قیمت کلیک ها را رقابت مشتریان ، کیفیت کمپین شما و وضعیت بازار تعیین میکند .
کمپین های فعال در هر لحظه در حال رقابت برای برنده شدن و نمایش هستند. این نکته به شما کمک می کند تا هزینه های تبلیغات خود را پایین بیاورید .
هر چقدر که کیفیت آگهی شما بالاتر باشد ، هزینه ای که برای هر کلیک می پردازید پایین تر خواهد بود . ( کیفیت آگهی ها توسط ادپالس به صورت دقیق در هر لحظه موردارزیابی قرار می گیرد )
این سیستم باعث می شود تا هم شرکت های کوچک تر بتوانند با قیمت مناسب تری تبلیغات آنلاین داشته باشند و در شرکت های بزرگ هم باعث کاهش هزینه های تبلیغاتخواهد شد.

قیمت کلیک ها توسط سیستم هوشمند ادپالس به نام Bid IQ محاسبه می شود .
قیمت هر کلیک در یک بازه تعریف می شود . پس یک کف ( min-bid ) و یک سقف ( max-bid ) دارد .

min-bid : مینیموم بید یا به اختصار min-bid کمترین قیمت کلیک کمپین شماست که توسط سیستم تعیین می شود
یعنی شما نمیتوانید پیشنهادی پایین تر از آن برای هر کلیک ثبت کنید
قیمت هر کلیک عادی در ادپالس ۱۵۰ تومان می باشد ( مین بید )

max-bid : ماکزیموم بید یا به اختصار مکس بید ، بالاترین قیمتی است که شما حاضر هستید برای هر کلیک کمپین خود هزینه کنید
این قیمت توسط شما در پنل کاربری تعیین می شود.

فرض می کنیم که شما برای سقف قیمت هر کلیک خود عدد ۲۵۰ تومان را ثبت کرده اید . این یعنی سیستم برای برنده کردن شما در رقابت با سایر کمپین ها و نمایش آگهی تان در هر لحظه ، میتواند تا ۲۵۰ تومان قیمت شما را در فرمول ها افزایش دهد تا شما برنده مناقصه شوید .

مستندات کامل قیمت کلیک های شما ، در بخش جزئیات کمپین در پنل کاربری به تفکیک هر کلیک ، قابل مشاهده خواهد بود .

سیستم سنجش آگهی ها ، به قدری کامل است که حتی به کیفیت سایتی که قرار است آگهی شما در آنجا به نمایش گذاشته شود هم حساس می باشد .

در کل هر چه امتیاز کمپین شما در مقایسه با رقبا بیشتر باشد ، اولا شانس نمایش شما بسیار بیشتر خواهد بود و ثانیا قیمت تمام شده کمتری بابت هر کلیک از اعتبار شما کسرخواهد شد .

با انتخاب هدف گذاری های مختلف برای کمپین خود ، کف قیمت ( مین بید ) هر کلیک شما مقداری افزایش پیدا می کند . به طور مثال کف قیمت هر کلیک عادی کمپین شما ،۱۵۰ تومان می باشد . حال اگر بخواهید که آگهی شما فقط در استان تهران نمایش داده شود ، با انتخاب استان تهران از بین هدفمندی های جغرافیایی هنگام ساخت کمپین ، مین بید شما از ۱۵۰ تومان به ۱۷۰ تومان تغییر پیدا می کند .