قیمت گذاری

اَدپالس یک سیستم نمایش اگهی بر اساس روش CPC CPC مخفف عبارت Cost Per Click به معنی پرداخت هزینه در ازای کلیک است.
Cost Per Click یکی از انواع روش های محاسبه تبلیغات آنلاین می باشد.
در این روش ، آگهی دهنده ( مشتری ) فقط بابت کلیک های دریافتیِ واقعی و معتبر ، هزینه پرداخت می کند.
است .
یعنی در اَدپالس شما فقط زمانی هزینه می پردازید که یک کاربر واقعی غیر تکراری روی آگهی های شما کلیک کرده باشد. شیوه محاسبه قیمت ها ، روش bidding pricingقیمت گذاری مناقصه ای در ادپالس به این صورت است که هرچه امتیاز و کیفیت کمپین شما بیشتر باشد هزینه هر کلیک شما کمتر خواهد شد. یاهمان مناقصه ای می باشد .
ما در اَدپالس به کیفیت آگهی ها و ناشران بسیار اهمیت می دهیم .
هسته ی سنجش کمپین ها و نمایش آگهی های ادپالس ، یک نرم افزار بسیار پیچیده و دقیق است که 10 معیارمهم و اساسی از کمپین های تبلیغاتی و وضعیت سیستم را در هر لحظه برای هر کمپین بررسی کرده و طبق فرمول های متفاوت امتیاز هر آگهیAD Score یا امتیاز هر آگهی توسط سیستم دقیق سنجش آگهی ادپالس برای همه کمپین های فعال و در هر لحظه محاسبه می شود.
در محسابه این امتیاز حدودا 9 فاکتور مختلف مورد برسی قرار می گیرد که در مجموع ، امتیاز آگهی را تشکیل می دهد.
را در آن ثانیه مشخص میکند.

قیمت کلیک ها ثابت نیستند. قیمت کلیک ها را رقابت مشتریان ، کیفیت کمپین شما و وضعیت بازار تعیین میکند .
کمپین های فعال در هر لحظه در حال رقابت برای برنده شدن و نمایش هستند. این نکته به شما کمک می کند تا هزینه های تبلیغات خود را پایین بیاورید .
هر چقدر که کیفیت آگهی شما بالاتر باشد ، هزینه ای که برای هر کلیک می پردازید پایین تر خواهد بود . ( کیفیت آگهی ها توسط اَدپالس به صورت دقیق در هر لحظه موردارزیابی قرار می گیرد. )
این سیستم باعث می شود تا هم شرکت های کوچک تر بتوانند با قیمت مناسب تری تبلیغات آنلاین داشته باشند و در شرکت های بزرگ هم باعث کاهش هزینه های تبلیغات خواهد شد.
قیمت کلیک ها توسط سیستم هوشمند ادپالس به نام Bid IQBid IQ نام الگوریتم هوشمند ادپالس برای تعیین دقیق قیمت هر کلیک است. محاسبه می شود .
قیمت هر کلیک در یک بازه تعریف می شود . پس یک کفMinimum Bid یا به اختصار Min-Bid ( مینیموم بید ) و یک سقفMaximum Bid یا به اختصار Max-Bid ( ماکزیموم بید ) دارد .
مینیموم بید ؛ کمترین قیمت کلیک کمپین شماست که توسط سیستم تعیین می شود.

یعنی شما نمیتوانید پیشنهادی پایین تر از آن برای هر کلیک ثبت کنید.
قیمت هر کلیک عادی در ادپالس 150 تومان می باشد. ( مین بید)

ماکزیموم بید ؛ بالاترین قیمتی است که شما حاضر هستید برای هر کلیک کمپین خود هزینه کنید ، این قیمت توسط شما در پنل کاربری تعیین می شود.
فرض می کنیم که شما برای سقف قیمت هر کلیک خود عدد 250 تومان را ثبت کرده اید .
این یعنی سیستم برای برنده کردن شما در رقابت با سایر کمپین ها و نمایش آگهی تان در هر لحظه ، میتواند تا 250 تومان قیمت شما را در فرمول ها افزایش دهد تا شما برنده مناقصه شوید . مستندات کامل قیمت کلیک های شما ، در بخش جزئیات کمپین در پنل کاربری به تفکیک هر کلیک ، قابل مشاهده خواهد بود


سیستم سنجش آگهی ها ، به قدری کامل است که حتی به کیفیت سایتی که قرار است آگهی شما در آنجا به نمایش گذاشته شود هم حساس می باشد .
در کل هر چه امتیاز کمپین شما در مقایسه با رقبا بیشتر باشد ، اولا شانس نمایش شما بسیار بیشتر خواهد بود و ثانیا قیمت تمام شده کمتری بابت هر کلیک از اعتبار شما کسرخواهد شد .
با انتخاب هدف گذاری های مختلف برای کمپین خود ، کف قیمت ( مین بید ) هر کلیک شما مقداری افزایش پیدا می کند . به طور مثال کف قیمت هر کلیک عادی کمپین شما ، 150 تومان می باشد . حال اگر بخواهید که آگهی شما فقط در استان تهران نمایش داده شود ، با انتخاب استان تهران از بین هدفمندی های جغرافیایی هنگام ساخت کمپین ، مین بید شما از 150 تومان به 170 تومان تغییر پیدا می کند .

برای ایجاد اولین کمپین خود در ادپالس آماده اید ؟

ساخت کمپین جدید در ادپالس +

برخی از مشتریان